א מעשה פֿון א געשײטן גנבֿ (История о смышленом воре) : ייִדיש באָבע מעשיות Сказки на идиш

 (Голосов 3)