א מעשׂהלע פון א מיידעלע אויפן שפיץ קלויסטעך (История о девочке) : ייִדיש באָבע מעשיות Сказки на идиш

 (Голосов 3)