דאס שטאַרקע ייִנגל (Сильный мальчик) : ייִדיש באָבע מעשיות Сказки на идиш

 (Голосов 2)